Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

I.                    Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamil Pawlak właściciel firmy MECHANIKA ALTERNATYWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

II.                  Inspektor Ochrony Danych
Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III.                Cele, podstawy i okres  przetwarzania 
Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez MECHANIKA ALTERNATYWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

b) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

c) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy MECHANIKA ALTERNATYWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

d) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy MECHANIKA ALTERNATYWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przez okres 5 lat od zakończenia umowy; 


IV.                Odbiorcy danych
Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, kancelarii prawnych, firm kurierskich, współpracujących z nami firm usługowych.

V.                  Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: poczty elektronicznej support@mech-alt.com

VI.                Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie stanowiło przesłankę uniemożliwiającą wykonywanie umowy i realizację pozostałych celów, o których mowa Pkt III.

pl_PLPolish